استخدام در پایگان
مسئول دفتر مسئول دفتر

شرح شغل و مسئولیت‌ها

مسئول دفتر در پایگان فردی است که مسئولیت هماهنگی برنامه‌های روزانه مدیران و کارکنان با مشتریان داخلی و بیرونی شرکت را بر عهده دارد.


در این شغل باید...

۱- تلفن متقاضیان داخلی و خارجی را پاسخ دهید.

۲- جلسات را با دقت هماهنگ و تنظیم کنید.

۳- گزارش‌های مورد نیاز مدیران را تهیه کنید.


مهارت‌های عمومی

۱- پیگیری

۲- مهارت‌های ارتباطی

۳- مدیریت استرس

۴- خلاقیت

۵- مدیریت زمان

۶- تسلط بر انجام کارهای همزمان


مهارت‌های عمومی

۱- تسلط بر نرم‌افزارهای Office MS

۲- آشنایی با زبان انگلیسی

۳- بتوانایی انجام مکاتبات اداری

۴- آشنایی با تایپ فارسی و انگلیسی