استخدام در پایگان
کارشناس مالی کارشناس مالی

شرح شغل و مسئولیت‌ها

کار‌شناس مالی در پایگان فردی است که اطلاعات مالی را از مسیرهای تعریف شده در سازمان دریافت کرده، پس از کنترل و بررسی‌های مورد نیاز آن‌ها را شناسایی و به نحوی ثبت کند که اطلاعات توسط هر کار‌شناس و یا متخصص مالی دیگر به نتیجه‌ای یکسان و روشن برسد.


در این شغل باید...

۱- اطلاعات را دریافت کرده، آن‌ها را بر اساس قوانین و ضوابط تعیین شده و عرف تجاری روز بررسی و کنترل کنید.

۲- اطلاعات تایید شده را بر اساس قوانین و ضوابط و در زمان مناسب شناسایی و ثبت کنید.

۳- بتوانید از اطلاعات موجود برای نیازهای درون و برون سازمانی گزارش تهیه کرده و آن‌را ارائه دهید.

۴- دفا‌تر را به موقع ثبت کنید، از جمله: دفا‌تر قانونی، اظهارنامه‌های مالیاتی و...

۵- اسناد و وجوه نقد ارجاع شده را در زمان لازم دریافت و هزینه‌های تأیید شده سازمان را از منابع مالی پرداخت کنید.

۶- حقوق و مزایای پرسنل را محاسبه کنید.

۷- دیگر امور مالی مورد نیاز سازمان را در ارتباط با فعالیت‌های پیش گفته، انجام دهید.توانایی‌ها و مهارت‌ها
مهارت‌های عمومی

۱- مهارت‌های ارتباطی بالا

۲- مهارت حل مسئله

۳- نتیجه‌گرایی

۴- علاقه به کار تیمی

۵- توانایی استفاده‌ روان از متن‌های انگلیسی تخصصی مرتبط


مهارت‌های تخصصی

۱- تسلط بر دانش اصول حسابداری

۲- تسلط بر  MS- Office


شما در اولویت خواهید بود اگر...

۱- با قوانین مالیاتی کشور آشنا باشيد

۲- با قانون تجارت آشنا باشيد

۳- با امور سهام آشنا باشيد


پیش‌نیاز

مدرک تحصیلی کار‌شناسی در رشته حسابداری با معدل بالای ۱۴